| Future Releases | Available Kits | Unicraft Home page |

Unicraft Models Distant Future Releases
- USSR -


Please E-MAIL me with your comments and suggestions. Thanks!

all 1/72 unless otherwise stated.
BICh-26
Sukhoj Su-VRD
Bratukhin B-11
Nieman KhAI-1
Sukhoj Su-10 preliminary des.
Ilyushin Il-22
Lavochkin La-150
Lavochkin La-200B
TSh-3
Grokhovsky G-17
Moskalev SAM-13
Yakovlev Yak-40
Yakovlev Yak-140
Antonov "Istrebitel"
Tupolev ANT-2
Tupolev ANT-22
Kamov V-50
Shcherbakov ShChe-2
Mikoyan PBSh-2
Myasishchev M-17/55
Alexeyev I-211
"Cucaracha"
Beriev Be-10
Polikarpov ITP
Sukhoi Su-10
STAL-5
STAL-6
Belyayev DB-LK
Yakovlev AIR-7
1/144 Tupolev ANT-20 M.Gorky
1/144 Petlyakov Pe-8
Kalinin K-12
Yakovlev Yak-24
Myasishchev DVB-102
Alexeyev I-218
Alexeyev I-219

Please E-MAIL me with your comments and suggestions. Thanks!


| Future Releases | Available Kits | Unicraft Home page |